تماس با پشتیبانی

در صورت مواجه شدن با خطا یا مشکل در زمان ثبت نام میتوانید از فرم زیر برای مطرح کردن مشکلات خود استفاده نمائید.